cityfreq

Jammu and Kashmir, India IP Addresses

Anantnag
Bagila
Balhama
Banihal
Batehra
Doda
Gadigarh
Ganderbal
Gandhinagar
Jagti
Jammu
Kankot
Karan
Kathua
Kupwara
Nagar
Samba
Srinagar
Udhampur