cityfreq

Columbus Rural, Kansas Phone Numbers

620-284-XXXX: UNITED STATES CELLULAR CORP. - KANSAS
620-674-XXXX: CRAW - KAN TELEPHONE COOPERATIVE, INC. - KANSAS