cityfreq

Libya IP Addresses

Ajdabiya
Al Aziziyah
Al Jufrah
Al Khums
Al Kufrah
An Nuqat al Khams
Ash Shati'
Awbari
Banghazi
Darnah
Ghadamis
Gharyan
Misratah
Murzuq
Sabha
Surt
Tarabulus
Tubruq
Zlitan